Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hon Lon Island – Sungroup Bắc Vân Phong
Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Bắc Vân Phong - Nha Trang
Trạng thái: Sắp mở bán

Marina City – Sungroup Bắc Vân Phong
Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Bắc Vân Phong - Nha Trang
Trạng thái: Sắp mở bán

North Bay City – Sungroup Bắc Vân Phong
Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Bắc Vân Phong - Nha Trang
Trạng thái: Sắp mở bán

Ocean Beach – Sungroup Bắc Vân Phong
Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Bắc Vân Phong - Nha Trang
Trạng thái: Sắp mở bán

Quy hoạch tổng thể 52.000ha Nam Vân Phong – Nha Trang
Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Nam Vân Phong - Nha Trang
Trạng thái: Sắp mở bán

Sungroup Bắc Vân Phong Nha Trang – Quy hoạch tổng thể 30.682ha
Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Bắc Vân Phong - Nha Trang
Trạng thái: Sắp mở bán